Dobrý den všem chovatelům, zahrádkářům prostě všem milovníkům zvířat a přírody.  

Nejprve mi dovolte krátce se vám představit. Jmenuji se Lea Piskovská a pocházím ze staré selské rodiny, která vlastnila malý grunt s pozemky, s ovocným sadem a se zvířaty. Tím byl tak trochu předurčen i můj objekt zájmu. Tímto směrem jsem zaměřila i své studium. Vystudovala jsem Palackého universitu v Olomouci se zaměřením na systematickou biologii, ekologii a ochranu přírody. Vždy jsem pracovala na pozicích, kde jsem mohla nějakým pozitivním způsobem přírodě  pomáhat  a snažila jsem se o to i v institucích jako jsou úřady ochrany životního prostředí a České inspekce životního  prostředí, což jsou úřady, které s ochranou přírody a zvířat mají velmi málo společného, snad jen své názvy a dařilo se ochranu přírody provádět i tam, až do té doby než jsem dostala výpověď z nadbytečnosti na obou úřadech a stala jsem se tak v dané době nejnadbytečnějším ekologem v ČR.  A tak jsem na stará kolena začala podnikat v oblasti ochrany životního prostředí - protierozních opatřeních, protizáplavových opatřeních blízkých přírodě, revitalizaci rybníků, toků a jezírek a studní, zemědělství - zkvalitňováním půdy, posílením imunitního systému rostlin, v chovatelství, v zoologických zahradách - posílením imunity zvířat, s minimalizováním stresu u zvířat chovaných v zajetí, eliminací pachů a přirozenou hygienizací, v zahradnictví, sadařství a  také se zabývám  předčišťováním odpadních vod, eliminací zápachů přírodním způsobem a to bez jakékoliv zátěže a negativních dopadů na přírodu a vše živé i neživé.

 Již dlouhé roky se zabývám ochranou životního prostředí a v podstatě jsem přírodě a její ochraně zasvětila celý svůj  život. Jsem totiž přesvědčena, že příroda je velice podstatná součást našeho života a pokud ji nebudeme respektovat, chránit a pečovat o ni s láskou a s porozuměním, tak nám samotným se na této planetě nebude žít dobře a to možná již dříve než si dovedeme představit. V přírodě se dá najít tolik inspirace, krásy a klidu, které  jsou v přelidněných městech  nedosažitelné. Tak proč přírodu ničit? Pojďme společnými silami usilovat za její přežití, zdraví a krásu. Vždyť je přeci o co stát, nebo ne?????

A ač je mnoho názorů na to z čeho jsme se vyvinuli a jaký je náš genetický kód, je nepopiratelné, že naše kořeny byly zasazeny do přírody. A proto si myslím, že bychom se o ni měli umět správně starat, hýčkat si ji a projevovat ji úctu, stejně tak jako dítě, které by mělo projevovat svou úctu rodičům, kteří mu dali život a pečovali o něj.

Vždyť je to přeci dar, že jsme se zde zrodili v takové podobě v jaké  jsme a jako silné vyspělé inteligentní bytosti máme povinnost se starat a pomáhat těm méně silným a vyspělým. Co může být na tomto světě záslužnější, než si pomoct sami sobě  tím , že se vrátíme ke kořenům,  z nichž jsme vzešli a tím dospějeme a přestaneme ničit vše živé a neživé  a tak pomůžeme  zvířatům a celé  naší planetě, protože oni se zvládnou zachránit sami!?

Máme pocit, že můžeme stále jenom brát do nekonečna a přitom nic nedávat. Máme pocit, že je třeba znát víc a víc o životě na jiných planetách a přitom známe tak málo o životě na naší planetě a nakonec o životě svém. Snažíme se stále vše modernizovat a zdokonalovat a přitom zapomínáme na krásu jednoduchosti. Jsme stále víc a víc oblbováni všemožnými médii, která na nás chrlí hromady lživých informací, které k životu vůbec nepotřebujeme, místo toho, aby nám sdělovala moudré  a důležité informace pro náš život. Zdá se mi, že se stále více vzdalujeme od naší podstaty a to odkud  pocházíme  a s čím jsme spojeni.

A proč??????

Tyto stránky byly vytvořeny proto, abychom vás mohli bezprostředně informovat o všech novinkách a informacích, které považujeme za opravdu důležité. Budou zde k naleznutí nejen informace o naší práci, ale také informace o mnoha opravdu významných věcech, které se dějí nejen u nás v České republice, ale také po celém světě.

 Jsme upřímně velmi rádi, že jste se rozhodli navštívit naše stránky

a děkujeme za zachování vaší přízně i po nesnázích,

způsobené jejich rekonstrikcí.

Srdečně zdraví a děkuje Lea a Ted :-)

  

NOVĚ PRO VÁS CHYSTÁME VÝUKOVÉ KURZY A SEMINÁŘE, KDE SE DOZVÍTE MNOHEM VÍCE A TO NEJEN O FUNGOVÁNÍ A PRÁCi S PROBIOTICKÝMI MIKROORGANISMY. TĚŠÍME SE BRZY NA VÁS.. :-) 

1. dostupný webinář

Zde je odkaz na jeho web kameru uvnitř holubníku úspěšného chovatele Roberta Grebeníčka, kde je vše zaznamenáváno a po vzájemné telefonické domluvě možná perfektní prezentace použití probiotických mikroorganismů přímo z praxe. Může vám i uvést zajímavé příběhy o aplikací a účinku těchto produktů např. u holoubátek :) https://www.ivideon.com/my/service/login      login: robert75611   heslo: 12345

Zde samozřejmě přidáváme samotný web Roberta Grebeníčka, na který rozhodně stojí za to kliknout. http://www.chov-texanu-a-mondenu.estranky.cz/clanky/nova-kamera.html 

2. dostupný webinář

,,Osumnáctá ze série debat - Šetrná řešení v praxi: Ekologie a biodiverzita - Návrhy sadových úprav se uskuteční 9. 9. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata se zaměří na navrhování sadových úprav v šetrném standardu." Podívejte se a zjistěte více o nadcházejících úpravách a řešení..

https://www.czgbc.org/cs/akce/setrna-reseni-v-praxi-ekologie-a-biodiverzita-navrhy-sadovych-uprav

3. dostupný webinář

,,Potřebujeme státy, abychom nezdevastovali přírodu a životní prostředí? Bude-li naše společnost „řízena“ jen a pouze volnotržně, zanecháme našim potomkům více než jen zamořenou vodu, vzduch i půdu? Kdo by bez státu chránil ohrožené živočišné druhy? A jak bez státu prosadit trvale udržitelný rozvoj?" Zajímavý projekt série přednášek, který pragmaticky vysvětluje problematiku dnešní doby a preferencí společnosti. Snad jako celek-lidstvo brzy zjistíme, že nelze všechno přepočítávat na peníze a slova jako třeba ,,bio" či ,,eco friendly" nezůstanou pouze slovy, ale stanou se především činy..

https://www.youtube.com/watch?v=jZZapCCYHL4

Propagační výstava a přednáška Mgr. Piskovské o přírodní prevenci a léčbě zvířat

http://zocschkostelecnahane.webnode.cz/news/setkani-kostelcu-letos-v-sobotu-dne-20-6-2015-u-nas-v-kostelci-na-hane/