Dobrý den všem chovatelům, zahrádkářům prostě všem milovníkům zvířat a přírody.  

Nejprve mi dovolte krátce se vám představit. Jmenuji se Lea Piskovská a pocházím ze staré selské rodiny, která vlastnila malý grunt s pozemky, s ovocným sadem a se zvířaty. Tím byl tak trochu předurčen i můj objekt zájmu. Tímto směrem jsem zaměřila i své studium. Vystudovala jsem Palackého universitu v Olomouci se zaměřením na systematickou biologii, ekologii a ochranu přírody. Vždy jsem pracovala na pozicích, kde jsem mohla nějakým pozitivním způsobem přírodě  pomáhat  a snažila jsem se o to i v institucích jako jsou úřady ochrany životního prostředí a České inspekce životního  prostředí, což jsou úřady, které s ochranou přírody a zvířat mají velmi málo společného, snad jen své názvy a dařilo se ochranu přírody provádět i tam, až do té doby než jsem dostala výpověď z nadbytečnosti na obou úřadech a stala jsem se tak v dané době nejnadbytečnějším ekologem v ČR.  A tak jsem na stará kolena začala podnikat v oblasti ochrany životního prostředí - protierozních opatřeních, protizáplavových opatřeních blízkých přírodě, revitalizaci rybníků, toků a jezírek a studní, zemědělství - zkvalitňováním půdy, posílením imunitního systému rostlin, v chovatelství, v zoologických zahradách - posílením imunity zvířat, s minimalizováním stresu u zvířat chovaných v zajetí, eliminací pachů a přirozenou hygienizací, v zahradnictví, sadařství a  také se zabývám  předčišťováním odpadních vod, eliminací zápachů přírodním způsobem a to bez jakékoliv zátěže a negativních dopadů na přírodu a vše živé i neživé.

 Již dlouhé roky se zabývám ochranou životního prostředí a v podstatě jsem přírodě a její ochraně zasvětila celý svůj  život. Jsem totiž přesvědčena, že příroda je velice podstatná součást našeho života a pokud ji nebudeme respektovat, chránit a pečovat o ni s láskou a s porozuměním, tak nám samotným se na této planetě nebude žít dobře a to možná již dříve než si dovedeme představit. V přírodě se dá najít tolik inspirace, krásy a klidu, které  jsou v přelidněných městech  nedosažitelné. Tak proč přírodu ničit? Pojďme společnými silami usilovat za její přežití, zdraví a krásu. Vždyť je přeci o co stát, nebo ne?????

A ač je mnoho názorů na to z čeho jsme se vyvinuli a jaký je náš genetický kód, je nepopiratelné, že naše kořeny byly zasazeny do přírody. A proto si myslím, že bychom se o ni měli umět správně starat, hýčkat si ji a projevovat ji úctu, stejně tak jako dítě, které by mělo projevovat svou úctu rodičům, kteří mu dali život a pečovali o něj.

Vždyť je to přeci dar, že jsme se zde zrodili v takové podobě v jaké  jsme a jako silné vyspělé inteligentní bytosti máme povinnost se starat a pomáhat těm méně silným a vyspělým. Co může být na tomto světě záslužnější, než si pomoct sami sobě  tím , že se vrátíme ke kořenům,  z nichž jsme vzešli a tím dospějeme a přestaneme ničit vše živé a neživé  a tak pomůžeme  zvířatům a celé  naší planetě, protože oni se zvládnou zachránit sami!?

Máme pocit, že můžeme stále jenom brát do nekonečna a přitom nic nedávat. Máme pocit, že je třeba znát víc a víc o životě na jiných planetách a přitom známe tak málo o životě na naší planetě a nakonec o životě svém. Snažíme se stále vše modernizovat a zdokonalovat a přitom zapomínáme na krásu jednoduchosti. Jsme stále víc a víc oblbováni všemožnými médii, která na nás chrlí hromady lživých informací, které k životu vůbec nepotřebujeme, místo toho, aby nám sdělovala moudré  a důležité informace pro náš život. Zdá se mi, že se stále více vzdalujeme od naší podstaty a to odkud  pocházíme  a s čím jsme spojeni.

A proč??????

Tyto stránky byly vytvořeny proto, abychom vás mohli bezprostředně informovat o všech novinkách a informacích, které považujeme za opravdu důležité. Budou zde k naleznutí nejen informace o naší práci, ale také informace o mnoha opravdu významných věcech, které se dějí nejen u nás v České republice, ale také po celém světě.

 Jsme upřímně velmi rádi, že jste se rozhodli navštívit naše stránky

a děkujeme za zachování vaší přízně i po nesnázích,

způsobené jejich rekonstrikcí.

Srdečně zdraví a děkuje Lea a Ted :-)

  

EKOtedik.jpg

Připravujeme odborné studie, poukazující na problémy v určité lokalitě a možné způsoby jejich řešení, na jejichž základě se odstraní vzniklé nežádoucí či škodlivé patologické jevy ve volné krajině nebo na soukromých pozemcích.

Připravíme protierozní opatření, přesně pasující a řešící !konkrétní problémy přímo v konkrétních oblastech!

Profesionálně zvládneme vyčistit a dlouhodobě zkvalitnit !rezervoáry pitné či užitkové vody!

Revitalizujeme okrasné zahrady, ovocné sady, zemědělská pole, chovné rybníky, zvodnělé poldry, přírodní koupaliště, domácí jezírka, studny, akvária, pěstitelské skleníky, zámecké parky a jiné..

Dokážeme efektivně vyřešit i vážné kalamitní situace jako např. : ,,přemnožení škůdců či houbových onemocnění."

Vše řešíme pomocí opatření blízských přírodě a pasujících do dané krajiny!!

Umíme vytvořit účinná protizáplavová opatření na míru  zkoušené oblasti!!

Dále také čistíme

Septiky a předčišťujeme odpadní vody ze septiků, žump, jímek a ČOV!

Spolupracujeme se zoologickými zahradami, kde provádíme například hygienizaci, pomocí přírodních produktů EMa, veškerých prostorů, kde se pohybují medvědovité, kočkovité, kunovité a psovité šelmy. Pomáháme jim tak k efektivnímu, přirozenějšímu a dlouhodobějšímu udržení rovnováhy jejich specifických mikroekosystémů a tím i jejich zdraví..

Zvířata tak zbavujeme od patogenních bakterií, choroboplodných zárodků, pachů aj..

Ucelená, přírodní, organická ochrana, profesionálně prováděná naší společností

c4728d77-833a-40af-9fa7-ca665eebfe32.jpgnapomáhá udržet co nejdéle ideální prostředí pro zdravý a spokojený život!!!

Dokážeme účinně vyřešit nebezpečné havárie!!

Likvidovace ropných skvrn.

Dekontaminace orné půdy po zamoření toxickým odpadem.

Odstranění kejdy z půdy a z vody a jiné..

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte, prosím.. Velmi rádi vám pomůžeme :-) 

mob.: 777 330 980  email: lea.piskovska@email.cz