Dobrý den všem chovatelům, zahrádkářům prostě všem milovníkům zvířat a přírody.  

Nejprve mi dovolte krátce se vám představit. Jmenuji se Lea Piskovská a pocházím ze staré selské rodiny, která vlastnila malý grunt s pozemky, s ovocným sadem a se zvířaty. Tím byl tak trochu předurčen i můj objekt zájmu. Tímto směrem jsem zaměřila i své studium. Vystudovala jsem Palackého universitu v Olomouci se zaměřením na systematickou biologii, ekologii a ochranu přírody. Vždy jsem pracovala na pozicích, kde jsem mohla nějakým pozitivním způsobem přírodě  pomáhat  a snažila jsem se o to i v institucích jako jsou úřady ochrany životního prostředí a České inspekce životního  prostředí, což jsou úřady, které s ochranou přírody a zvířat mají velmi málo společného, snad jen své názvy a dařilo se ochranu přírody provádět i tam, až do té doby než jsem dostala výpověď z nadbytečnosti na obou úřadech a stala jsem se tak v dané době nejnadbytečnějším ekologem v ČR.  A tak jsem na stará kolena začala podnikat v oblasti ochrany životního prostředí - protierozních opatřeních, protizáplavových opatřeních blízkých přírodě, revitalizaci rybníků, toků a jezírek a studní, zemědělství - zkvalitňováním půdy, posílením imunitního systému rostlin, v chovatelství, v zoologických zahradách - posílením imunity zvířat, s minimalizováním stresu u zvířat chovaných v zajetí, eliminací pachů a přirozenou hygienizací, v zahradnictví, sadařství a  také se zabývám  předčišťováním odpadních vod, eliminací zápachů přírodním způsobem a to bez jakékoliv zátěže a negativních dopadů na přírodu a vše živé i neživé.

 Již dlouhé roky se zabývám ochranou životního prostředí a v podstatě jsem přírodě a její ochraně zasvětila celý svůj  život. Jsem totiž přesvědčena, že příroda je velice podstatná součást našeho života a pokud ji nebudeme respektovat, chránit a pečovat o ni s láskou a s porozuměním, tak nám samotným se na této planetě nebude žít dobře a to možná již dříve než si dovedeme představit. V přírodě se dá najít tolik inspirace, krásy a klidu, které  jsou v přelidněných městech  nedosažitelné. Tak proč přírodu ničit? Pojďme společnými silami usilovat za její přežití, zdraví a krásu. Vždyť je přeci o co stát, nebo ne?????

A ač je mnoho názorů na to z čeho jsme se vyvinuli a jaký je náš genetický kód, je nepopiratelné, že naše kořeny byly zasazeny do přírody. A proto si myslím, že bychom se o ni měli umět správně starat, hýčkat si ji a projevovat ji úctu, stejně tak jako dítě, které by mělo projevovat svou úctu rodičům, kteří mu dali život a pečovali o něj.

Vždyť je to přeci dar, že jsme se zde zrodili v takové podobě v jaké  jsme a jako silné vyspělé inteligentní bytosti máme povinnost se starat a pomáhat těm méně silným a vyspělým. Co může být na tomto světě záslužnější, než si pomoct sami sobě  tím , že se vrátíme ke kořenům,  z nichž jsme vzešli a tím dospějeme a přestaneme ničit vše živé a neživé  a tak pomůžeme  zvířatům a celé  naší planetě, protože oni se zvládnou zachránit sami!?

Máme pocit, že můžeme stále jenom brát do nekonečna a přitom nic nedávat. Máme pocit, že je třeba znát víc a víc o životě na jiných planetách a přitom známe tak málo o životě na naší planetě a nakonec o životě svém. Snažíme se stále vše modernizovat a zdokonalovat a přitom zapomínáme na krásu jednoduchosti. Jsme stále víc a víc oblbováni všemožnými médii, která na nás chrlí hromady lživých informací, které k životu vůbec nepotřebujeme, místo toho, aby nám sdělovala moudré  a důležité informace pro náš život. Zdá se mi, že se stále více vzdalujeme od naší podstaty a to odkud  pocházíme  a s čím jsme spojeni.

A proč??????

Tyto stránky byly vytvořeny proto, abychom vás mohli bezprostředně informovat o všech novinkách a informacích, které považujeme za opravdu důležité. Budou zde k naleznutí nejen informace o naší práci, ale také informace o mnoha opravdu významných věcech, které se dějí nejen u nás v České republice, ale také po celém světě.

 Jsme upřímně velmi rádi, že jste se rozhodli navštívit naše stránky

a děkujeme za zachování vaší přízně i po nesnázích,

způsobené jejich rekonstrikcí.

Srdečně zdraví a děkuje Lea a Ted :-)

  

Čištění Jarohněvického biocentra

https://www.jarohnevice.eu

Biocentrum Jarohněvice bylo vybudováno v roce 2008. Biocentrum tvoří  dvě  malé tůňky, jeden větší rybník a přepouštěcí malý rybníček  z nátoku Ratajského potoka. Tento menší  rybníček funguje na čistící bázi,  z něj teče už předčištěná voda do hlavního rybníku, odtud pak odtéká do potoka zvaného  Kotojedka. Další dvě vodní plochy  představují spíše menší tůňky, kde není žádný přítok. Voda se v nich drží. Poblíž rybníků pak nechal pan starosta obce Jarohněvice ještě vysázet lužní les o velikosti necelého hektaru.

Pan starosta Jarohněvic Pavel Husařík podal  žádost o peníze z programu revitalizace lužních systémů a bylo mu vyhověno. Celkové náklady na vznik rybníků a lužního lesa se vyšplhaly na tři miliony sto šedesát tisíc korun. Dalších několik set tisíc korun  pak investovali do nezbytné přípravy, včetně projektů a vykoupení pozemků. Osmdesát procent nákladů zaplatila obec Jarohněvice z obdržených dotací, zbytek pak z obecního rozpočtu.

Biocentrum bylo dobudováno, což je základní věc pro zlepšení mikroklima obce, biodiversity prostředí, ale druhá snad ještě těžší část je udržet biocentrum funkční , živé s čistou a kvalitní vodou, jak velmi záhy zjistili  i v obci Jarohněvice složitost a náročnost údržby takového biocentra. Udržet čistou a kvalitní vodu v období léta, kdy dochází k velkým výkyvům teplot a vodní plochy jsou zatíženy vysokými teplotami a velkým úbytkem vody,  je téměř nemožné. Vodní plochy pak začnou brzy kvést a zahnívat. A i s tím si pan starosta Husařík poradil. Oslovil bioložku Mgr. Leu Piskovskou a od roku 2014 spolu spolupracují na udržení funkčnosti biocentra a čistoty vodní hladiny pomocí živých probiotických mikroorganismů, které pomáhají udržovat kvalitu vody, zdraví ryb bez plísní a povzbuzují jejich imunitní systém, tedy odolnost vůči chorobám.

Tato probiotika s naší výrobní technologií nejen že čistí vodu a udržují zdraví vodních živočichů a rostlin, ale i udržují rovnováhu celých vodních systémů. Tato živá probiotika získala mezinárodní i  český certifikát a hlavně mají vynikající výsledky v praxi, neboť do vod nejsou přidávány žádné cizí prvky, které by vodu mohli později negativně ovlivnit. Naopak tato živá probiotika nemají žádný negativní vedlejší účinek a jsou prospěšná pro vše živé, navíc dokáží minimalizovat množství organického bahna v rybníce.

Věříme, že i občané obce Jaroměřice budou pomáhat a spolupracovat s námi na údržbě a čistotě zázemí tohoto krásného biocentra, které dotváří úžasnou přírodní kulisu plnou života sportovnímu a kulturnímu středisku. A tudíž může být právem chloubou obce Jarohněvice.

Srdečně děkujeme za dlouhodobou spolupráci a důvěru panu starostovi Husaříkovi, kterého si velmi vážíme a přejeme pevné zdraví a mnoho sil ve zvelebování obce Jarohněvice.

Revitalizace chovného rybníku, určeného pro sportovní rybaření u obce Vlkoš

http://sportovnirybolovvlkos.cz/rybolov

O revitalizace rybníku ve Vlkoši se staráme už téměř pět let a výsledky jsou na první pohled vidět. Není to však způsobené jen vidielnou kvalitou vody, nýbrž i usilovnou prací a péčí o rybník pana majitele, které je bezpochyb nutno podotknout. Společně se svým týmem zde vytvořili krasný přírodní rezort, který je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Snoubí se tu totiž cit k přírodě se skvělými nápady, které decentním způsobem dokreslují jedinečný ráz vodního prostředí a podtrhují dojem nabyté autentičnosti a unikátnosti projektu, který tu vznikl. My můžeme jen dodat, že jsme opravdu vděční, že jsme se mohli stát jeho součástí a srdečně děkujeme panu majiteli za jeho důvěru.

Rybník Vlkoš je skvělým příkladem toho, že když člověk opravdu chce, dokáže dechberoucím způsobem propojit sport a rekreaci s krásou přírody. Pak se i z takového místa může stát oáza klidu a odpočinku, bez téměř jakéhokoliv povšimnutí toho, že hned vedle vede dopravní komunikace. Klobouk dolů..

Děkujeme mnohokrát za dlouholetou vzájemnou spolupráci panu Z. a jeho týmu a přejeme mnoho úspěchů i do dalších let..

116146514_570682890487263_1042676108799657018_n.jpg116345725_295807281479427_93748341815292881_n.jpg116586537_749284202491567_6807409713033323461_n.jpg

Příběh o tom, že zkušenost je občas nenahraditelná

Úspěšný mladý holubář Robert Grebeníček se se mnou a s produkty seznámil po 4 letech mého působení práce s probiotickými mikroorganismy a stejně jako mnozí ostatní, kteří se se mnou setkali poprvé mě považoval za nadšeného šílence. Sice s velkou nedůvěrou, ale přesto si odkoupil ode mě produkt EMa Fauna pro holuby. Produkt poctivě aplikoval, tak jak mu bylo sděleno. Po 14 dnech se za mnou přiřítil notně rozlobený s tím, že mu někteří holubi uhynuli. Situace pro mě nevypadala moc dobře. Velice mě to mrzelo a chvíli jsem se cítila provinile, avšak brzy jsem se vzchopila a objasnila mu, že není možné, aby toto uhynutí zavinili probiotické organismy. Proto jsem mu dala další lahvičku zdarma a poprosila ho, aby to ještě zkusil. Svolil a neochotně si dárek vzal. Za dalších 14 dní však pan Grebeníček opět přišel a to se slovy, že nechápe, co se stalo, ale situace v holubníku se změnila o 180 stupňů. Probiotika EMa Fauna totiž dokázala pravděpodobně vyřešit rozvíjející se Adenovirózu, která byla do holubníku zanesena již dříve před podáním první dávky probiotik. Pár slabších holubích jedinců, kteří neměli dostatečně kvalitní trávení a imunitu tak zahynuli. Avšak ostatním jedincům probiotické mikroorganismy pomohly zlepšit nejen imunitu a trávení, ale také zlikvidovaly u nich věškeré příznaky nemoci. A to vše přírodní, přirozenou a neinvazivní cestou. :-)

Pan Grebeníček byl nadšený účiností probiotik EMa Fauna a je naším stálým a spokojeným odběratelem. Dokonce i navrhl  vlastní prezentací o aplikaci produktů Ema Fauna na holuby ve svém holubníku. Zde je odkaz na jeho web kameru uvnitř holubníku, kde je vše zaznamenáváno.

Může vám i uvést zajímavé příběhy  o aplikací a účinku těchto produktů např. na holoubátka. Srdečně vám děkujeme Roberte :) https://www.ivideon.com/my/service/login    login: robert75611   heslo: 12345

Zde je samotný web Roberta Grebeníčka

http://www.chov-texanu-a-mondenu.estranky.cz/clanky/nova-kamera.html 

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!